*Pogoji obdelave osebnih podatkov:

Od 25.05.2018 velja Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju tudi : Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR), ki prinaša večjo varnost in več pravic posameznikom, katerih osebni podatki se obdelujejo, in obenem strožje obveznosti upravljavcev in (pogodbenih) obdelovalcev osebnih podatkov. Ker želimo v družbi JELOVICA HIŠE d.o.o., Hrib 1, 4205 Preddvor, matična številka 2226880000 (v nadaljevanju tudi: upravljavec) izpolniti vse obveznosti, ki jih imamo kot upravljavec vaših osebnih podatkov (po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov) do vas, obenem pa želimo, da ste tudi po 25.05.2018 obveščeni o naši ponudbi, promocijskih dogodkih, nagradnih igrah in tovrstnih marketinških aktivnostih, vas prosimo za privolitev, da lahko obdelujemo vaše osebne podatke (tj. elektronski naslov) za namene, ki so izrecno navedeni in za katere dovoljujete obdelavo vaših osebnih podatkov. Vašo privolitev podate tako, da izpolnite izjavo, preberete pogoje obdelave osebnih podatkov ter nato kliknete na gumb POTRDI.

Razumem, da moram svojo privolitev upravljavcu podati za vsak posamezen namen obdelave navedenih osebnih podatkov. Če posameznega namena obdelave mojih osebnih podatkov nisem označil-/-a, šteje, da za ta (neoznačen) namen obdelave osebnih podatkov svoje privolitve nisem podal-/-a.

Razumem, da sem s podajo te privolitve seznanjen-/-a, da:

  • je pravna podlaga za obdelavo mojih osebnih podatkov v (a) točki 1. odstavka 6. člena GDPR (privolitev) in v (f) točki 1. odstavka 6. člena GDPR (obdelava osebnih podatkov zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec: neposredno oglaševanje in trženje);

  • upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov za opredeljene namene sodeluje tudi z drugimi ponudniki storitev (v nadaljevanju tudi: obdelovalci), kar vključuje pošiljanje e-novic in hrambo osebnih podatkov, pri čemer so obdelovalci zaupanja vredna podjetja, ki so registrirana za opravljanje svoje dejavnosti, zagotavljajo ustrezen nivo varovanja osebnih podatkov, ki jih obdelujejo, in osebne podatke obdelujejo v imenu in po navodilih upravljavca;

  • bo upravljavec moje navedene osebne podatke hranil največ 7 let, nato pa jih bo takoj izbrisal oziroma jih ne bo več obdeloval niti za namen, zaradi katerega so se obdelovali, niti za kakšen drug namen;

  • sem upravičen od upravljavca (pod pogoji iz GDPR) zahtevati dostop do mojih osebnih podatkov (15. člen GDPR), popravek mojih osebnih podatkov (16. člen GDPR), izbris mojih osebnih podatkov (17. člen GDPR), omejitev obdelave mojih osebnih podatkov (18. člen GDPR) in prenos mojih osebnih podatkov drugemu upravljavcu (20. člen GDPR) ter ugovarjati obdelavi mojih osebnih podatkov (21. člen GDPR);

  • sem upravičen to privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli preklicati, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se bo na podlagi te privolitve izvajala do njenega morebitnega preklica (3. odstavek 7. člena GDPR), in sicer tako, da o tem obvestim upravljavca na elektronski naslov marketing.hise@jelovica.si;

  • sem upravičen vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, če menim, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z mano krši določila Splošne uredbe o varstvu podatkov (77. člen GDPR);

  • opustitev privolitve za posamezen opredeljen namen obdelave osebnih podatkov ne bo imela nobenih škodljivih posledic na poslovno razmerje med menoj in upravljavcem.