Dizajn

INDIVIDUALNI, UNIKATNI PROJEKTI

Zaupajte nam vaše želje.

V sodelovanju z vrhunskimi arhitekti vas peljemo od idejne zasnove do zaključne faze, to je vselitve v vašo novo hišo, izdelano povsem po vaših željah.

JELOVICA HIŠE „OD IDEJE DO VRHUNSKEGA DIZAJNA“

Pošlji povpraševanje

Dizajn

Zakaj sodelovati z arhitekti, projektanti, oblikovalci?

Nasveti arhitektov za boljše bivanje

Nasveti arhitektov za boljše bivanje

Arhitekt vam lahko odpre nova obzorja in vam predstavi kreativne rešitve, na katere morda sami niti pomislili ne bi. Tako dizajn vašega doma iz dobrega povzdigne v nekaj posebnega. Tudi pri notranji opremi ničesar ne prepustite naključju. Sodelovanje z notranjimi oblikovalci bo obrodilo bogate sadove: Dom, ki bo resnično odražal vaš značaj.

Oblikovanje doma za popolno udobje bivanja

Oblikovanje doma za popolno udobje bivanja

Dober arhitekt vas ne pripelje le do estetsko dovršenega doma, ampak poskrbi, da je ta tudi praktičen in učinkovit. Vaše sanje bo pretvoril v nekaj oprijemljivega. Tako sanje o novem domu ne bodo več samo sanje, postale bodo resničnost.

Z oblikovanjem do optimalne energetske učinkovitosti

Z oblikovanjem do optimalne energetske učinkovitosti

Dober arhitekt razume vaše želje in nato z ustreznimi rešitvami poskrbi, da ne bodo le videti dobro, ampak bodo tudi dobro delovale v praksi.

Nasveti arhitektov za boljše bivanje

Nasveti arhitektov za boljše bivanje

Arhitekt vam lahko odpre nova obzorja in vam predstavi kreativne rešitve, na katere morda sami niti pomislili ne bi. Tako dizajn vašega doma iz dobrega povzdigne v nekaj posebnega. Tudi pri notranji opremi ničesar ne prepustite naključju. Sodelovanje z notranjimi oblikovalci bo obrodilo bogate sadove: Dom, ki bo resnično odražal vaš značaj.

Oblikovanje doma za popolno udobje bivanja

Oblikovanje doma za popolno udobje bivanja

Dober arhitekt vas ne pripelje le do estetsko dovršenega doma, ampak poskrbi, da je ta tudi praktičen in učinkovit. Vaše sanje bo pretvoril v nekaj oprijemljivega. Tako sanje o novem domu ne bodo več samo sanje, postale bodo resničnost.

Z oblikovanjem do optimalne energetske učinkovitosti

Z oblikovanjem do optimalne energetske učinkovitosti

Dober arhitekt razume vaše želje in nato z ustreznimi rešitvami poskrbi, da ne bodo le videti dobro, ampak bodo tudi dobro delovale v praksi.

Od ideje do vselitve v novo hišo

LE 5 KORAKOV DO NOVE HIŠE

01

Izbor parcele

02

Izbor hiše

03

Dokumentacija

04

Naročilo

05

Izdelava in postavitev

Izbor zemljiške parcele za postavitev hiše

Za gradnjo hiše je potrebno imeti zemljiško parcelo, ki je s prostorsko ureditvijo namenjena gradnji objektov. Status in značilnosti izbrane parcele je pred gradnjo smiselno preveriti, saj vam bo slednje v veliki meri narekovalo dinamiko projekta in obliko vaše nove hiše.

Zemljiška parcela za začetek gradnje hiše potrebuje komunalno opremljenost zemljišča. Parcela je pred začetkom gradnje že opremljena s komunalno infrastrukturo ali pa je le-ta v določenem roku zanjo predvidena.

Komunalna infrastruktura vključuje: oskrbo s pitno vodo, energijo, odvajanje odplak, odvoz odpadkov in dostop do javne ceste, zgrajene in predane v upravljanje izvajalcu javne službe.

Na kaj morate biti pozorni pri nakupu parcele za hišo?

Pomembna je makro in mikro lokacija parcele, ki vam v veliki meri narekuje, kakšno hišo sploh lahko postavite na parcelo. V mikrolokaciji upoštevamo značilnosti zemljišča, kot so: sestava tal, strmine, hudourniki, objekti v neposredni bližini, parcele sosedov in na njih zgrajeni objekti (zidovi, ograje, škarpe in podobno). Makrolokacija umesti vašo parcelo v bližino mesta, nakupovalnih središč, delovnih mest, šol in vrtcev, zdravstvenih ustanov in drugih javnih uradov.

Dokumenti, ki definirajo zemljiško parcelo

 • Zemljiškoknjižni izpisek

  Z vlogo na sodišču pridobite zemljiškoknjižni izpisek (ZKI) za želeno zemljišče (zemljiško parcelo), ki vsebuje podatke o zemljišču ter stvarnih pravicah na zemljišču.

 • Katastrski načrt

  Geodetska uprava izda kopijo katastrskega načrta v merilu M 1:2880 oz. M 1:1000 (parcelna številka in katastrska občina), kjer so razvidne vse kulture zemljišča in kvadrature (m2).

 • Prostorski akti

  Na pristojni občini vam na podlagi vloge izdajo lokacijsko informacijo. S tem pridobite podatke kateri prostorski akti in morebitne omejitve veljajo za izbrano zemljišče.

 • Geodetski posnetek

  Pri pooblaščenem samostojnem geodetu naročimo dejanski posnetek terena – Geodetski posnetek v M 1:500 z vrisom vseh infrastrukturnih vodov (elektrika, vodovod, cesta, javna kanalizacija, toplovod, kabelska TV, telefon, plinovod, …).

Izbor hiše

Pridobivanje lokacijske dokumentacije in izbor želene hiše lahko tečeta vzporedno, oziroma se časovno prekrivata. Končno izbrana hiša mora biti skladna s prostorskimi akti občine. Če projektne dokumentacije za gradnjo hiše še nimate, vam vse potrebno pripravimo v našem projektivnem biroju.

Naš nasvet: Na prvi, informativni sestanek s prodajnim svetovalcem prinesite lokacijsko informacijo. Skupaj s svetovalcem in arhitektom boste tako lahko že pričeli z izborom hiše, ki bo pravilno umeščena v okolje. Notranjo razporeditev prostorov lahko določite po svojih željah, zunanji videz hiše pa, poleg vaših želja, v veliki meri narekujejo prostorski akti občine.

Tipska ali individualna hiša?

Hiše Jelovica izdelujemo po obstoječih tipskih načrtih hiš ali po individualni zasnovi stranke. Da bi bila izbrana hiša energijsko varčna in konstrukcijsko najboljša, inovativne rešitve išče ekipa naših strokovnjakov, ki združuje znanje in strokovnost arhitektov, razvojnikov in konstruktorjev.

Projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje za hišo

Za gradnjo hiše kot investitor potrebujete dovoljenja, ki jih predpisujeta Gradbeni zakon in Zakon o urejanju prostora, ter določeni občinski predpisi, območja varovanja in varovalni pasovi. Gradnja hiše Jelovica se prične na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja

(Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, 2018)

Potrebno je izdelati:

 1. Idejni projekt, na podlagi katerega se investitor odloči o najustreznejši varianti predvidene gradnje

 2. Idejna zasnova (IZP) za pridobitev projektnih in drugih pogojev

 3. Dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)

  Projektna dokumentacija, ki jo za vas pripravimo v Jelovici, je sestavljena iz vodilne mape in projektov iz IZP, DGD in PZI načrtov.

  Hišo lahko zasnujemo tudi povsem na novo na podlagi vaših želja, izdelava idejnega projekta. Vodimo vas skozi celoten postopek, od izdelave idejnega projekta, pridobitve gradbenega dovoljenja, izdelave vseh potrebnih načrtov za izvedbo, celoten postopek gradnje, do pridobitve uporabnega dovoljenja za izvedeno hišo.

Projektna dokumentacija za hišo Jelovica

Če projektno dokumentacijo za gradnjo hiše pridobite sami, vam lahko na podlagi vaše dokumentacije (tlorisi, prerezi, opisi izbrane hiše,…) pripravimo ponudbo za postavitev montažne hiše Jelovica. V tem primeru vam dokumentacijo ustrezno pregledamo in se dogovorimo za obseg izvedbe hiše (zunaj dokončana hiša - faza BASIC, faza MEDIUM ali faza FINAL).

Naročilo vaše nove hiše

Ko je hiša izbrana in je pripravljen tudi načrt hiše, definiran obseg dobave oz. želena faza izgradnje hiše, se podpiše pogodba za naročilo hiše. Po pravnomočnem gradbenem dovoljenju vaš skrbnik vašo hišo »naroči«. Vsak detajl, tip, barvo, ki je v pogodbi definiran, se prevede v »konstruktorski jezik«. Konstruktorji hišo izrišejo v tehnologiji Jelovice. Skladno s popisom se naroči stavbno pohištvo (okna in vrata) ter materiale za izdelavo hiše. V oddelku razvoja se določijo morebitni posebni detajli. Statik izdela potrebne statične izračune za hišo.

T.i. delavniške načrte prejmete v odobritev in jih skupaj z vašim skrbnikom pregledate in s podpisom potrdite. To je dejansko zadnji korak pred pričetkom izdelave vaše hiše v proizvodnji. Ponoven pregled in potrditev vseh detajlov zagotavlja, da bo hiša, ki jo bomo izdelali in postavili, do potankosti taka, kakršno ste si želeli.

Izdelava in postavitev hiše

Izdelava hiše

Skladno s pogodbo in dogovorjeno izvedbo hiše, se v proizvodnji hiš Jelovica v Preddvoru prične izdelava hiše, ki si jo v času izdelave lahko tudi ogledate.

Za izdelavo posameznih elementov hiše uporabljamo:

 • naravno in tehnično sušen certificiran les predpisane vlage,
 • različne vrste plošč (cementno-iverne in mavčne plošče) z ustreznimi A-testi,
 • pritrdilne materiale preverjene kakovosti,
 • izolativne in druge materiale za zagotavljanje visoke kakovosti hiše, tako s stališča energetske učinkovitosti, kot tudi z vidika uporabe ekoloških in bio materialov,
 • dolžinsko spojen konstrukcijski les, ploskovno in dolžinsko spojen lepljen les.

Gradnja hiše

Sodobno hišo Jelovica postavimo na prej izdelano temeljno ploščo, ki je lahko tudi podkletena. Hišo na gradbišče pripeljemo s kamioni, zato morajo biti dovozne poti primerno urejene (ovinki, prehodne višine, nosilnost in urejenost cestišča, vzponi). Izkušeni monterji hišo, s pomočjo dvigala, postavijo in zaprejo v izjemno kratkem času. Po časovnici izvajanja del sledijo še ostale dogovorjene faze, vse do predaje ključa vaše nove hiše.

Ponujamo vam tri izvedbene rešitve oz. faze izgradnje hiše: zunaj gotova hiša (BASIC), MEDIUM in FINAL.

V Jelovici se zavedamo, da je gradnja hiše enkraten projekt, pri katerem si vsakdo, ki se za gradnjo odloči, želi popolnost. Odločitev za fazo FINAL vas bo povsem razbremenila vseh skrbi za izvedbo podizvajalcev. Izvedba pod okriljem in nadzorom Jelovice bo nedvomno izvedena bolj kakovostno in hitreje, kot v lastni režiji.

Referenčni projekti

Individualno zasnovana lesena hiša z ravno streho

Jelovica Dizajn

Individualno zasnovana lesena hiša z ravno streho

Individualno zasnovana lesena hiša z ravno streho je izdelana v pasivnem standardu in ponuja ugodje bivanja v vseh letnih časih in najvišjo stopnjo energijske učinkovitosti. Razgiban tloris z veliko prostora v dveh nadstropjih odlično podpira dinamičen način življenja. Sodobno zasnovano hišo dopolnjujejo zanimivi detajli nadstreškov za avtomobile in nadstreška nad teraso, ki zagotavlja zasebnost in lepe poglede.

Podrobnosti

Zgodba o hiši

"Takoj smo vedeli, da želimo hišo Jelovica"

Družina L. iz Kranja je iskala zanesljivega izvajalca, ki jim bo s svojimi arhitekti in prodajalci znal svetovati na vsakem koraku.

“Za hišo Jelovica smo se odločili zaradi dobrih izkušenj naših staršev, ki že imajo hišo Jelovica. Poleg tega so bili v Jelovici edini, ki so resnično prisluhnili našim željam ter se med vso ponudbo, ki je na voljo, vedno potrudili najti najprimernejšo možnost za nas in naš proračun. To nam je res veliko pomenilo. Tudi proces gradnje hiše je potekal profesionalno in s samo izvedbo ne bi mogli biti bolj zadovoljni. Ekipa Jelovice je strokovno podkovana, polna energije, prilagodljiva in zares vredna zaupanja. Veseli smo, da smo se za svoj dom izbrali hišo Jelovica.”

Poglej slike

Več projektov