Trajnostno in inovativno gradbeništvo za pametne stavbe – TIGR4smart

Konzorcij podjetij in raziskovalnih organizacij je deloval v okviru operacije TIGR4smart – Trajnostno in inovativno gradbeništvo za pametne stavbe, ki je bila podprta v javnem razpisu »Spodbujanje izvajanja raziskovalno – razvojnih programov (TRL 3-6).

Znotraj projekta je bila zgrajena demonstracijska enota v kateri so predstavljeni dosežki, ki vključujejo rešitve v stavbnem ovoju, lesenih konstrukcijskih sistemih, razvoju stavbnega pohištva nadstandardnih dimenzij in inteligentnih sistemov za upravljanje objekta.

Opis programa: Cilj programa je razviti izdelke in tehnologije, ki omogočajo vzpostavitev zdravega bivalnega in delovnega notranjega okolja na način združevanja razvojno raziskovalnega potenciala podjetij in raziskovalnih organizacij.

Program delno sofinancira EU iz sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, šport, v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Leseni konstrukcijski sistemi

Stavbe predstavljajo okvir notranjega bivalnega okolja, ki je zelo pomembno za zdravje in počutje ljudi. V stavbah preživimo pretežni del našega življenja. Za delovanje vseh sistemov v stavbah se porabi kar 40% vse porabljene energije. Zato je energijska učinkovitost stavb in racionalna rabe energije izredno pomembna. V skrbi za čistejše okolje in nujnem zmanjševanju ustvarjanja količine odpadkov pa postaja raba obnovljivih materialov in trajnostnih rešitev vse pomembnejša. V sklopu aktivnosti HIBRIDNI KONSTRUKCIJSKI SKLOPI smo si zadali naslednje cilje:

Razvili bomo inovativne horizontalne in vertikalne prefabricirane konstrukcijske sklope, ki omogočajo gradnjo odprtih prostorov in visoko energijsko učinkovitih stavb (NZEB in pasivni standard), to so:

 • Zunanje nosilne stene iz lesene okvirne konstrukcije z vgrajenim stavbnim pohištvom velikih dimenzij.
 • Stropni elementi iz lesenih kompozitnih nosilcev za premoščanje velikih razponov.
 • Strešni elementi z visoko toplotno izolativnostjo in velikim faznim zamikom prehoda toplote.

Leseni konstrukcijski sistemi

Rezultati programa:

Rezultati programa:

 • 20 inovacij in 3 patentne prijave,
 • 20% povečanje obsega zasebnih vlaganj v RR,
 • izdelana tehnična navodila za vsaj 4 razvojne rešitve,
 • nove investicije (10% vrednosti programa)
 • 18 prototipov izdelkov in 1 demonstracijska bivalna enota
 • 8 znanstvenih člankov oz. predstavitev na znanstvenih konferencah,
 • 11 internih delavnic med partnerji programa
 • 5 novih projektnih prijav.

KONZORCIJ V PROJEKTU TIGR4smart SODELUJOČIH PARTNERJEV

 1. TRIMO arhitekturne rešitve d.o.o.
 2. COSYLAB, laboratorij za kontrolne sisteme d.d.
 3. HIDRIA ROTOMATIKA, industrija rotacijskih sistemov,
 4. INTRA LIGHTING, proizvodnja svetil, inženiring,
 5. JELOVICA HIŠE, trženje in proizvodnja hiš d.o.o.
 6. JUB, kemična industrija d.o.o.
 7. KNAUF INSULATION, industrija termičnih izolacij d.o.o.
 8. L-TEK elektronika d.o.o.
 9. M SORA, trgovina in proizvodnja d.d.
 10. NELA razvojni center za elektroindustrijo in elektroniko d.o.o.
 11. REM montaža in kleparstvo d.o.o.
 12. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
 13. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
 14. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
 15. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 16. Zavod za gradbeništvo Slovenije
 17. Zavod za trajnostno in inovativno gradbeništvo