Edini slovenski proizvajalec lesenih hiš s certifikatom PEFC

Jelovica je ena prvih zelenih družb v regiji. Odgovornost do narave in človeka je pri nas prisotna v vseh segmentih poslovanja družbe, vključena tako v načinu poslovanja kot v proizvodih – lesenih hišah.

Našo usmeritev v trajnostni razvoj nenehno potrjujemo s certifikati. Najnovejši PEFC certifikat potrjuje odgovornost, da nam ni vseeno pri skrbi za gozdove.

Odgovornost do narave zaznamujejo predvsem tiste naše aktivnosti in projekti, skozi katere pripomoremo k življenju v zdravem in čistem okolju današnje in prihodnjih generacij. Z najnovejšim PEFC certifikatom strankam sporočamo, da les, ki ga vgrajujemo v lesene hiše Jelovica, prihaja iz gozdov, ki so trajnostno upravljani in v katerih je zagotovljeno spoštovanje vnaprej opredeljenih okoljskih, družbeno-socialnih in etičnih standardov.

Certifikat smo pridobili zaradi sodelovanja v trajnostni dobavni verigi, z uporabo najkvalitetnejšega gradbenega lesa za lesene nosilne konstrukcije naših hiš. S tem certifikatom lahko dokazljivo zagotavljamo sledljivost izvora lesa, s čimer pripomoremo k zaščiti svetovnih gozdov. Zaradi vpeljave sistema sledljivosti imamo v Jelovici boljši nadzor nad upravljanjem z materialnimi viri. Konstrukcije hiš Jelovica nastajajo iz zaupanja vrednih virov in zato ustrezajo pogojem za sodelovanje na razpisih v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju.

Kot zelena družba že desetletje potrjujemo vizijo trajnostnega razvoja

Kot zelena družba že desetletje potrjujemo vizijo trajnostnega razvoja

Naša proizvodnja lesenih hiš v Preddvoru je ekološka, čista in plus energijska, saj proizvedemo več toplotne in električne energije, kot jo porabimo za proizvodnjo in poslovanje. Za izdelavo energije uporabljamo le naravne vire – vodo, sonce in les. Naše hiše so narejene iz lesa in naravnih ter človeku prijaznih materialov. V skrbi za okolje v primerjavi z drugimi proizvajalci delamo korake več v trajnostni viziji podjetja. Svojo odgovornost do okolja prenašamo v vsakdanjo realnost z okolju prijaznimi dejanji recikliranja, ločevanja, zmanjševanja uporabe ali s ponovno rabo.

Ustvarjamo življenjski slog sobivanja z naravo

Ker želimo aktivno sodelovati pri razvoju splošne ekološke zavesti, v poslovno odločanje podjetja vključujemo gospodarske, okoljske in socialne vidike. Naša vizija se aktualizira v doseganju višje energijske varčnosti, ohranjanju naravne dediščine in nenazadnje višji kakovosti življenja. Za naše zeleno in trajnostno delovanje smo že leta 2012 prejeli pomembno priznanje »okolju prijazno podjetje«, leto dni kasneje pa še nagrado Zelena misija za pasiven lesen vrtec v Preddvoru.

Zakaj certificiranje PEFC?

Ker morajo biti certificirane vse organizacije v dobavni verigi, je zagotovljeno, da gozdni proizvodi (les in lesni proizvodi), ki so sestavni del končnega proizvoda izvirajo iz gozda, v katerem je zagotovljeno spoštovanje vnaprej opredeljenih okoljskih, družbeno-socialnih in etičnih standardov.