INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV


1. Upravljavec osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov, ki ste nam jih zaupali, je družba JELOVICA HIŠE d.o.o., Hrib 1, 4205 Preddvor, matična številka 2226880000 (v nadaljevanju tudi: upravljavec). Kontaktni podatki upravljavca so naslednji: 04 275 03 24 (telefonska številka), info.hise@jelovica.si (elektronski naslov).

2. Nameni obdelave osebnih podatkov ter pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Osebni podatki, ki ste nam jih zaupali, se obdelujejo izključno za namen priprave ustrezne ponudbe upravljavca, namenjene vam, ter eventualne sklenitve pogodbe med vami in upravljavcem. Pravna podlaga za takšno obdelavo osebnih podatkov, ki ste nam jih zaupali, je v (b) točki 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju tudi : Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) (obdelava osebnih podatkov, ki je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, in/ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe).

3. Obdelava osebnih podatkov s strani (pogodbenih) obdelovalcev in uporabnikov
Upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov, ki ste nam jih zaupali, ne sodeluje z drugimi (pogodbenimi) obdelovalci ali uporabniki.

4. Čas hrambe
Upravljavec osebne podatke, ki ste nam jih zaupali, hrani le toliko časa kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega se ti osebni podatki obdelujejo (tj. priprava ustrezne ponudbe upravljavca za vas ter eventualna sklenitev pogodbe med vami in upravljavcem). V čas hrambe se všteva tudi obdobje, ki je potrebno za zastaranje morebitnih pravnih zahtevkov, ki (lahko) izvirajo iz pravnih razmerij med vami in upravljavcem. Nato se ti osebni podatki takoj izbrišejo in se ne obdelujejo več niti za namen, zaradi katerega so se obdelovali, niti za kakšen drug namen. Čas hrambe osebnih podatkov, ki ste nam jih zaupali, se lahko podaljša v primeru, če je to predpisano z veljavno zakonodajo, in sicer za čas, ki je predpisan z veljavno zakonodajo.

5. Pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov

Pod pogoji, ki so določeni v Splošni uredbi o varstvu podatkov, imate pravico od upravljavca zahtevati dostop do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami (15. člen GDPR), popravek osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami (16. člen GDPR), izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami (17. člen GDPR), omejitev obdelave osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami (18. člen GDPR) in prenos osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami, k drugemu upravljavcu (20. člen GDPR) ter pravico ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami (21. člen GDPR). Takšne zahteve je dolžan upravljavec izpolniti brezplačno in brez nepotrebnega odlašanja oziroma najkasneje v roku enega meseca po prejemu zahteve. Ta rok se lahko podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev.

6. Pritožba pri nadzornem organu
Pod pogoji, ki so določeni v Splošni uredbi o varstvu podatkov imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, v kolikor menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši določila Splošne uredbe o varstvu podatkov (77. člen GDPR).
PRELISTAJ KATALOG
Pošljite POVPRAŠEVANJE
Prijavite se na E-NOVICE
Vprašajte STROKOVNJAKA
 
Vaš e-mail naslov: *
Vaše sporočilo: *
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?